torsdag 28 mars 2013

Hur fungerar ett säkerhetsgolv?

Säkerhetsgolv är detsamma som halkfria golv och de används ofta i branscher där det finns en ökad risk för halka. Ett exempel på detta kan vara branscher där det tillagas eller hanteras mat. Det kan även behövas på sjukhus i lokaler där det är hög trafik på människor och man vill minimera riskerna för halka.

Det finns flera olika metoder att göra ett halkfritt golv. Ibland har man säkerhetsbehandlat ytan på golvet men de bästa säkerhetsgolven har en lösning där hela golvet, inte bara ytan, är halksäker. Dessa säkra golv innehåller så kallade friktionskorn. Dessa korn finns inbakade i hela golvet. När du går på golvet så skapar kornen friktion mot dina skor, det känns lite som att kornen greppar tag i skorna. Det är denna strävhet som gör att ett golv blir säkert att gå på, det är lite som ett mönster som sticker upp en bit från golvet och skapar friktion. Halkfria golv bör även vara vattentäta då vattenskador och fläckar av vatten kan orsaka hala fläckar på golvet. Om någon spiller mat eller olja på golvet så ska det ändå vara säkert att gå på.
 

För att ett golv ska klassas som halkfritt så måste det klara av ett antal tester. Man bestämmer först golvets halkvärde. Detta görs med en specialmätare. Ju högre resultat desto säkrare är golvet. Man mäter även strävheten på golvet med en strävhetsmätare. Även där betyder ett högre värde ett säkrare golv. Man använder sig även av ett test som kallas för ramptestet. I detta test ställer man upp golvet i en ramp. Efter detta så häller man olja på golvet. Man testar sedan att låta någon gå på golvet för att kunna bedöma hur väl det behåller sina halkfria egenskaper och hur säkert det är att gå på.
Du kan läsa mer här om säkerhetsgolv. (Källa: se länk.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar